O nas

Przedszkole Magnificat


Przedszkole „Magnificat" jest placówką niepubliczną o profilu katolickim, jego podstawa bazuje na Chrześcijańskiej Doktrynie Społecznej Kościoła Katolickiego. Jako przedszkole uważamy, że jest ono wspólnotą edukacyjną, w której kadra zarządzająca i rodzice są współodpowiedzialni za wychowanie dzieci. Popieramy aktywny udział rodziców w życiu przedszkola. Jednym z naszych najważniejszych celów, jest stworzenie harmonii między rodzicami a przedszkolem, aby wspólnie wychowywać Państwa dzieci. Pragniemy podkreślić, iż przedszkole nie stawia się w roli zastępcy rodziców, ale służy im jedynie swoją pomocą. Jako placówka oświatowa reprezentująca wartości katolickie, uważamy za swoją pierwszą powinność okazywanie szacunku we wzajemnych kontaktach oraz wykazywanie się postawą dialogu.

Więcej !

Oferta edukacyjna

Program edukacyjny

Programy realizowane w przedszkolu to: 

"Olek i Ada", Poziom: "A", "A+" autorstwa: I. Fabiszewska, K. Wilk, W. Żaba- Żabińska, M. Kwiecień z Wydawnictwa MAC. Dzieci 5-cioi i 6-letnie korzystają z pakietu książek: "Kolorowe Karty", poziom: B, autorstwa: Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Anny Banaś, Klaudii Cebuli, Moniki Malechy, Martyny Marzec oraz Jowity Piotrowskiej Wydawnictwa MAC Edukacja. Starannie skomponowany pakiet zawiera m. in.: zbiór ćwiczeń i zabaw ruchowych, opowiadań, przygotowanie do czytania, pisania i liczenia, ćwiczenia grafomotoryczne, zadania z elementami kodowania. Szczególny nacisk w cyklu położono na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Młodsze dzieci: 2,5, 3- i 4-latki korzystają z pakietu książek: "Olek i Ada" poziom A i A+ Wydawnictwa MAC. Poszczególne zabawy i ćwiczenia zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności, bo przecież najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy i co przeżywamy. Wszystkie pakiety są ze sobą merytorycznie spójne dzięki czemu wpływają na wszechstronny rozwój dzieci.

Zajęcia dodatkowe (objęte czesnym):

Zajęcia dodatkowe objęte czesnym
 • Religia
 • Język angielski
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia plastyczno-techniczne
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia gimnastyczne
 • Zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne
 • Zajęcia grupowe z psychologiem oraz indywidualne konsultacje
Dodatkowo płatne/do wyboru:
 • Taniec i rytmika
 • Przedszkoliada - zajęcia sportowe
 • Robotyka i programowanie
 • Ceramika


Nasze przedszkole posiada gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkolaki potrzebujące wsparcia objęte są troską i opieką ze strony terapeuty pedagogicznego-oligofrenopedagoga. Jest możliwość, aby do naszego przedszkola uczęszczały dzieci z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zainteresowane osoby zapraszamy.

Rekrutacja !

Rekrutacja 2024/2025


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2024/25 do Prywatnego Przedszkola „Magnificat” rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 31 marca 2024r. 

Druki „Kart zgłoszeń dziecka” prosimy pobierać ze strony internetowej przedszkola. Wypełnione Karty prosimy wrzucać do przedszkolnej skrzynki pocztowej (przy furtce).

Wyniki rekrutacji będą podane 15 kwietnia 2024r. na tablicy ogłoszeń w placówce.

24 kwietnia (środa) od godz. 15.00 do 18.00 przyjmowane będą w przedszkolu podpisane „Umowy” dostępne na stronie internetowej przedszkola.

30 kwietnia mija ostateczny termin wpłaty „Wpisowego” w kwocie 350,00 zł. Informujemy, że dostarczenie „Umowy” i wpłata „Wpisowego” są gwarancją przyjęcia
dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/25.

Do 6 maja zostanie ogłoszona końcowa lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Informujemy, że odpłatność za przedszkole wynosi 300 zł + 15,00 zł - dzienna stawka żywieniowa - oferujemy trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorekSERDECZNIE ZAPRASZAMY! :)

Kontakt

Dane kontaktowe


 Bolechowice Kościelna 18


 12 285 48 93


przedszkolebolechowice@op.pl


Facebook Magnificat

Jak do nas trafić ?